Bayer


Bayer is een innoverende onderneming van wereldformaat met een geschiedenis van meer dan 150 jaar en kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en landbouw. We ontwikkelen nieuwe moleculen die we toepassen in innovatieve producten en oplossingen om de gezondheid van mens, dier en plant te verbeteren. Onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn gebaseerd op een diepgaande kennis van de biochemische processen in levende organismen.

Met onze producten willen we de grote uitdagingen van onze tijd mee helpen oplossen. De bevolkingsgroei en de toenemende vergrijzing vereisen een steeds betere medische zorg en de beschikbaarheid van voldoende voedsel.

Door de preventie, verlichting en genezing van ziekten verbetert Bayer niet alleen de levenskwaliteit van mensen, maar draagt onze onderneming ook bij aan de voorziening met kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen, diervoeders en plantaardige grondstoffen.

Ons doel is om in al onze markten een leiderspositie te verwerven en te behouden en zo een meerwaarde te creëren voor onze klanten, aandeelhouders en medewerkers. Met dit doel voor ogen is onze strategie erop gericht enkele van de meest dringende uitdagingen voor de mensheid te helpen oplossen. Door hierin succesvol te zijn, versterken we tegelijk de winstcapaciteit van onze onderneming.

>> website