Update van trials met PCSK9 remmers


R. Verbeek

Donderdag 21 april 2016

14:35 - 14:50u in Meet & Knowledge Plaza

Categorieën: Workshop

Parallel sessie: Workshop 4 - PCSK9 remmers: Een nieuwe aanwinst voor het lipidenspectrum?


Recent is de eerste PCSK9-remmer beschikbaar gekomen voor de behandeling van hypercholesterolemie bij hoog risicopatiënten. PCSK9-remmers verlagen het LDL-c effectief en kunnen worden gebruikt na  maximaal verdraagbare dosis statine en ezetimibe.  

Tijdens dit satellietsymposium worden de achtergronden en toepassingen van deze middelen besproken en geïllustreerd aan de hand van casuïstiek.

Accreditatie is aangevraagd bij de NIV.

Dit symposium is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Amgen BV.

Meer info