Lipidenverlaging bij DMII: welke opties zijn er?


C.D.A. Stehouwer

Donderdag 21 april 2016

13:05 - 13:35u in Meet & Knowledge Plaza

Categorieën: Workshop

Parallel sessie: Workshop 3 - Lipidenbehandeling bij diabetes mellitus type II - state of the art en de rol van nieuwe ontwikkelingen


Patiënten met diabetes hebben een verhoogd risico op coronaire hartziekten, waarbij afwijkingen in het lipidenspectrum een belangrijke rol spelen.

Behandeling van dyslipidemie en  verbetering van de insulinegevoeligheid  zijn van groot belang voor het verlagen van het risico. Tijdens dit satellietsymposium zal daarom aandacht worden besteed aan bestaande en nieuwe mogelijkheden voor lipidenbehandeling bij diabetes mellitus type 2.

Dit symposium is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Amgen BV.