Satellietsymposium Pfizer
Voorzitter(s): prof. dr. H. Büller, AMC, Amsterdam

Woensdag 20 april 2016

19:00 - 20:00u in Zaal 0.4


DOACS: de nieuwe norm in de praktijk

Wetenschap AF/VTE
Prof. dr. S. Middeldorp, AMC, Amsterdam

Wetenschap VTE/PE
Dr. H.J. Bogaard, VUmc, Amsterda

Wetenschap in de praktijk gebracht
Prof. dr. K. Meijer, UMCG, Groningen


 (niet onder verantwoordelijkheid NIV)

Meer info